Skip to content

XL-HJÄLPEN integritetspolicy

Vi på XL-BYGG har full respekt för din personliga integritet och du kan känna dig fullständigt trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi följer alltid lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Dina personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som du ger oss i formuläret för din nominering/ditt förslag till XL-hjälpen, som namn, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och user agent-sträng. Det gör vi för att kunna administrera juryarbetet och utse vinnarna, vilket är en förutsättning för hela urvalsprocessen. Dina personuppgifter kommer inte att användas i marknadsföringssyfte och inte heller delas eller säljas till annan part.

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att raderas när urvalsprocessen är avslutat och vinnarna utsetts, eller som mest, 12 månader senare

Cookie-filer

När du besöker vår webbplats kan vi spara uppgifter om dig i cookie-filer. Det gör vi för din egen bekvämlighet och de gäller i max ett år.

Inbäddat innehåll

Vår webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

XL-BYGGS integritetspolicy

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur XL-BYGG AB org. nr 556185-4315 samlar in, använder, sprider och lagrar dina personuppgifter. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.